• Lærerlivskvalitet - erfarne læreres opplevelse av skolehverdagen 

      Damsgaard, Hilde Larsen (Journal article, 2013)
      Denne artikkelen er basert på en kvalitativ studie blant erfarne lærere og handler om deres opplevelse av sin lærerlivskvalitet. Den gode lærerlivskvaliteten knyttes til det elevrettede arbeidet. Dette arbeidet gir lærerne ...