• Ljudet av Jamtli. Om vardagssång på scenen 

      Hallquist, Jennie (Master thesis, 2014)
      Jag har i denna studie försökt närma mig vardagssången, den introverta sång som sker utan tanke på en kritiserande mottagare och hur Jamtli Historieland kan användas som arena för förmedling dess form och ideal. Jag har ...