• Begrensningens kunst - med regler som utgangspunkt for oljemaleri og digitalt grafisk arbeid 

   Andersen, Liv Solberg (Master thesis, 2014)
   Hvilke muligheter og hvilke begrensninger kan oppstå med selvvalgte regler som utgangspunkt for det utøvende arbeidet? I en serie oljemalerier og digitalt grafiske arbeider fordyper jeg meg i det man kan kalle et spill, ...
  • Spegelåkle - formspråk - meiningsinnhald 

   Garnes, Tone Svalastog (Master thesis, 2010-03-15)
   Åkle er eit samleord for ei rekke bruksvevnader. Åkle vart bruka både dagleg og ved høgtid og fest. Ordet åkle kjem av det gamalnorske ordet ”áklædi”, som betyr å dekke over, ei breisle, eller det å kle noko med. Alt frå ...