• Spegelåkle - formspråk - meiningsinnhald 

      Garnes, Tone Svalastog (Master thesis, 2010-03-15)
      Åkle er eit samleord for ei rekke bruksvevnader. Åkle vart bruka både dagleg og ved høgtid og fest. Ordet åkle kjem av det gamalnorske ordet ”áklædi”, som betyr å dekke over, ei breisle, eller det å kle noko med. Alt frå ...