• Gamle vernesymbol i nye smykker 

      Wasrud, Birgit (Master thesis, 2014)
      I denne masteravhandlingen har jeg gått inn på vern og vernesymboler brukt i den gamle norske folketrua og folkekunsten og videre brukt disse symbolene som inspirasjon til egne smykker. Før i tiden – fra middelalderen ...