• Transformasjon Peder Balke i ny drakt 

      Hensvold, Magda Grøn (Master thesis, 2014)
      Temaet for denne oppgaven er transformasjon. Transformasjon brukt som prosess og metode innenfor kreative fagretninger og i skapende arbeid. Jeg har jobbet med begrepet sett i forhold til andre fagområder, og i forhold ...