• PFGE og spatyping av meticillin resistente Staphylococcus aureus 

      Ambjørnsen, Inger Karine (Master thesis, 2007)
      Pulsfeltgelelektroforese (PFGE) er den mest vanlige typingsmetoden ved epidemiologiske undersøkelser av meticillin resistente Staphylococcus aureus (MRSA). Pulsfelttyping er også benyttet i denne studien som innbefattet ...