• MAS and MANS predicts repeated sprint ability in youth soccer players 

      Rognhaug, Henrik Rømo (Master thesis, 2022)
      Hensikt: Bakgrunnen for dette studiet var å se i hvilken grad maksimal anaerob hastighet (MANS) og maksimal aerob hastighet (MAS) korrelerte med gjennomsnittlig tidsprestasjon ved repeterte sprinter. Etter endt resultat ...