• Fysisk aktivitet som middel til at reducere sygefravær 

      Nielsen, Laila Hjort (Master thesis, 2009)
      Målet med dette studie var at få et dybere kendskab til hvad, som kendetegner den sygemeldte og deres oplevelse af fysisk aktivitet. Min problemstilling var: Hvordan oplever de sygemeldte fysisk aktivitet når det benyttes ...