• Hva er språkets rolle i kroppsøvingsfaget? 

      Molteberg, Jan Erik (Master thesis, 2007)
      I denne masteroppgaven går jeg fenomenologisk til verks og forsker på min egen undervisning for å finne svar på spørsmålet: ”Hva er språkets rolle i kroppsøvingsfaget?”. Spørsmålet har fått ny aktualitet i og med den nye ...