• Mental tøffhet i fotball 

      Tøsse, Kjetil Holand (Master thesis, 2021)
      Denne masteravhandlingen tar for seg fenomenet mental tøffhet og belyser det i en fotballspesifikk kontekst. Avhandlingen tar for seg allerede eksisterende forskning om mental tøffhet, hvor egenskaper knyttet til mental ...