• Fysiologiske prestasjonsbestemmende faktorer i staking på rulleski 

      Gjerløw, Lars Erik (Master thesis, 2017)
      Formål: Formålet var å studere potensielle sammenhenger mellom fysiologiske og antropometriske variabler og en prestasjonstest på rulleski i rulleskiløype (TT) , samt en utmattelsestest på rulleskimølle (TE) for en gruppe ...