• En applikasjon sier mer enn 1000 ord 

      Arud, Lars Andreas (Master thesis, 2021)
      Bakgrunn: Digitale enheter som pulsklokker/aktivitetsklokker har over tid blitt mer populært blant folk i Norge. De siste årene har man også sett en økning i applikasjoner som anvender data fra disse digitale enhetene. ...