• Digital billedskaping 

   Amari, Morteza (Master thesis, 1998)
   I denne oppgaven rettes søkelyset på læringsaspektet ved bruk av teknologi i billedskapende arbeid. Utviklingen av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) gir store utfordringer for faglærerutdanningen innenfor ...
  • Master design, kunst og håndverk: Sammendrag - masteroppgaver 2018 

   Amari, Morteza (Master design, kunst og håndverk;7/2018, Master thesis, 2018)
   I dette nummeret presenterer vi sammendrag fra masteroppgavene som er levert i 2018 høst/vår. Årets masteroppgaver viser en stor bredde i forhold til temaer og metoder som kan være utgangspunkt for undersøkelser/forskning ...