Show simple item record

dc.contributor.authorAspunvik, Martin
dc.date.accessioned2016-12-28T08:17:32Z
dc.date.available2016-12-28T08:17:32Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2425850
dc.description.abstractOlje- og gassnæringen står ovenfor store utfordringer da inntjeningene har falt kraftig og flere prosjekter har gått fra å være lønnsomme til å bli tapsprosjekter. Dette skyldes en fallende etterspørsel og synkende pris, hvor kostnadsnivået knyttet til prosjektene ikke har klart å følge nedgangen noe som har resultert i store gap mellom inntjeninger og kostnader. Det er dette som er grunnlaget for avhandlingen hvor jeg dannet følgende problemstilling: «Hvordan benytter olje- og gassnæringen i Norge forsyningsledelse for å redusere kostnadene i prosjektarbeid på norsk sokkel?» Her ser jeg på hvordan forsyningsledelse benyttes for å redusere kostnader knyttet til prosjektarbeid hvor jeg har foretatt en induktiv studie med intervju av fem informanter fordelt på tre sentrale selskaper i bransjen. Det teoretiske rammeverket i avhandlingen består av en gjennomgang av forsyningskjede og forsyningsledelse og hvordan disse fungerer i olje- og gassnæringen. En forsyningskjede er en sammensetning av alle parter direkte, eller indirekte, involvert i bevegelser av et produkt eller tjeneste for å imøtekomme etterspørselen til en kunde. Formålet med en forsyningskjede er å bedre flyten og utviklingen av produkter med mål om å effektivisere hvert ledd i en produksjon og distribusjon for å etablere et konkurransefortrinn. Dette lar seg ikke gjennomføre uten en solid ledelse hvor strategiske valg og avgjørelser blir tatt med hensikt å redusere risiko og øke fortjenesten til ikke bare enkelte selskap i kjeden, men også forsyningskjeden som en helhet, samt verdien for kunden. Utvalget av informanter er basert på selskapene de representerer og kunnskapene de besitter knyttet til temaet. Studien konkluderer i likhet med teorien at forsyningsledelse benyttes for å redusere kostnader gjennom blant annet valg leverandører, etablering av rammeavtaler og styring av diverse typer risikoer som oppstår i en forsyningskjede. Det er også merket at forsyningsledelse blir aktivt brukt for å jobbe målrettet mot standardisering i bransjen gjennom dialog og effektiv informasjonsflyt mellom partene for å utfordre kravene og mengden med dokumentasjon som stilles i bransjen. Dette blir sett på som et av de aller viktigste temaene hvor potensialet for kostnadsbesparelse er høyest.
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectoljeindustriennb_NO
dc.subjectforsyningsledelsenb_NO
dc.subjectstudieindøk
dc.titleKostnadsfokus i olje- og gassnæringen : Hvordan benytter olje- og gassnæringen i Norge forsyningsledelse for å redusere kostnadene i prosjektarbeid på norsk sokkel?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber74


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record