Show simple item record

dc.contributor.authorMathisen, Kjersti Kovsand
dc.date.accessioned2016-10-24T10:17:30Z
dc.date.available2016-10-24T10:17:30Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2417215
dc.description.abstractBakgrunn: Etter flere år som spesialpedagog i arbeid med barn med cochleaimplantat har jeg tenkt mye på hvordan det går med disse barna som tenåringer. Det er de første barna som fikk cochleaimplantat så tidlig at de nå har fått mange erfaringer med å høre med cochleaimplantat. Men de har ingenting annet å sammenligne med og hva tenker de selv om si situasjon? Jeg ville med denne studien finne ut hvordan de har det i et felleskap og samspill som er preget av lyd og tale. Tema: Denne studien omhandler barn og unge med cochleaimplantat sine egne tanker rundt kommunikasjon med jevnaldrende. Hvordan oppfatter de hva som blir sagt og hvordan fungere de i interaksjon og kommunikasjon med jevnaldrende Problemstilling: Formålet er å øke kunnskapen og bidra til at disse informantenes erfaringer kan bidra til økt inkludering for barn og unge som har eller vil få cochleaimplantat. Hva tenker barn og unge med cochleaimplantat om sin kommunikasjon med hørende jevnaldrende? Metode: Dette er en kvalitativ studie med intervju som metode. Informantene er intervjuet om sine erfaringer og refleksjoner rundt sin egen situasjon. Utvalget besto av tre barn mellom 11 og 14 år som hadde bilaterale cochleaimplantater og gikk på skole på hjemstedet. Det er gjennomført semi- strukturerte intervjuer med intervjuguide. Intervjuene ble tatt opp på video og transkribert. Funn: Informantene med cochleaimplantat i studien virker tilsynelatende å ha det bra og trives med sin situasjon. De synes det er bra med cochleaimplantat og sier også at de høre bra. Et viktig funn er at de unge bruker flere strategier for å få interaksjonen til å fungere og ikke bryte samme. Strategiene de bruker er at de later som de forstår, ber om oppklaringer og repetisjoner, får hjelp av venner og unngår situasjoner. Og når alt kommer til alt viser det seg at en stor det av inkluderingen er overlatt til barn. Deres omgivelser er tilrettelagt og tilpasset dem når de hører, men ikke når implantatet er i ustand, og informantene er døve.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHøgskolen i Sørøst-Norgenb_NO
dc.subjecthørselshemmedenb_NO
dc.subjectkommunikasjonnb_NO
dc.subjectcochleaimplanatnb_NO
dc.subjectbarnnb_NO
dc.titleHva tenker barn og unge med cochleaimplanat om sin kommunikasjon med hørende jevnaldrende?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280::Special education: 282nb_NO
dc.source.pagenumber76 s.nb_NO
dc.description.localcodeMPED-SPPEDnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record