Show simple item record

dc.contributor.authorIndresand, Kristine Bekkelund
dc.date.accessioned2016-10-04T12:01:02Z
dc.date.available2016-10-04T12:01:02Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2412800
dc.description.abstractOmtrent en firedel av alle elever i den norske ungdomsskolen går ut av 10.klasse med karakteren to eller lavere i matematikk. Innenfor denne gruppen elever er det mange som faller utenfor retten til å få spesialundervisning selv om de ikke har en akseptabel faglig utvikling. Intensjonen med dette masterprosjektet har vært å undersøke om et lavterskel tiltak, i form av kortere perioder med individuelle faglige samtaler i matematikk, kan være et verktøy for lærere inn i arbeidet med å tilpasse opplæringen til de svakt presterende elevene i matematikk som faller utenfor retten til spesialundervisning. Forskning viser at det er en korrelasjon mellom elevenes faglige selvoppfattelse og deres prestasjoner i matematikkfaget. Denne sammenhengen har inspirert meg til å undersøke om man kan påvirke den faglige selvoppfattelsen til svakt presterende elever i matematikk gjennom å hjelpe dem til å få en økt faglig selvfølelse, ved å legge til rette for at de skal kunne utvikle forståelse og muligheter til å endre deres tenkesett i matematikkfaget. Problemstillingen jeg har jobbet med i dette prosjektet er derfor: Hvordan kan individuelle faglige samtaler hjelpe lavt presterende elever i matematikk til å oppnå økt faglig selvoppfattelse? Dette masterprosjektet er et intervensjonsforskningsprosjekt hvor jeg har benyttet kvalitative metoder for å hente inn datagrunnlaget. Det har en single case design med et utvalg på tre elever i ungdomsskolen som har deltatt i ukentlige individuelle faglige samtaler i matematikk over en periode på fem uker. De kvalitative pre og postintervjuene av elevene utgjør sammen med mine feltnotater fra min gjennomføring av de faglige samtalene, datagrunnlaget som fremstilles og drøftes. En av de tre elevene har endret måten den beskriver seg selv som matematikkelev, og alle de tre elevene viser endringer i sin faglige selvoppfattelse gjennom at deres tenkesett, holdninger og atferd i interaksjon med matematikkfaget har endret seg.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectmatematikknb_NO
dc.subjectungdomsskolennb_NO
dc.subjectfaglige samtalernb_NO
dc.titleFaglige samtaler i matematikk som et lavterskeltiltak i ungdomsskolen : en kvalitativt intervensjonsforskningsprosjektnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280::Special education: 282nb_NO
dc.source.pagenumber88 s.nb_NO
dc.description.localcodeMPED-SPPEDnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record