Show simple item record

dc.contributor.authorAugustsen, Monika
dc.date.accessioned2016-09-16T11:02:12Z
dc.date.available2016-09-16T11:02:12Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2407789
dc.description.abstractBakgrunn: Alternative arbeidstidsordninger som 12-timers vakter og langturnus har fått både positivt og negativ oppmerksomhet i de siste årene. Målet med denne ordningen er at den kan bidra til redusert sykefravær og antall deltidsstillinger. Det skal også gi flere helger fri til de ansatte. For pasientene skal dette gi en bedre kontinuitet i pleien. I Norge har 12-timers vakter blitt prøvd ut i helse- og omsorgssektoren i de siste årene, men på sykehus er denne ordningen lite utprøvd enda. Intensivavdelinger har en annen pasientgruppe og andre arbeidsvilkår enn bofellesskap og sykehjem, derfor er det behov for studier som viser konsekvensene av 12-timers vakter også på intensivavdelinger. Dette har ført til følgende problemstilling: «Hvordan påvirker 12-timers vakter i helgene jobbtilfredsheten hos sykepleierne på en intensivavdeling?» Formål: Formålet med denne oppgaven er å få frem erfaringer og opplevelser de ansatte har med denne arbeidstidsordningen. Ulike faktorer som kan påvirke jobbtilfredsheten til de som går 12-timers vakter vil undersøkes. Metode: Studien har et kvalitativt forskningsdesign. Data er samlet inn ved hjelp av 9 individuelle intervjuer. Utvalget består av en barnepleier, en barnesykepleier, to sykepleiere og fem intensivsykepleiere. Studien er utført ved en intensivavdeling på et offentlig sykehus i Norge. For analyse av tekst fra intervjuene er det brukt teoridrevet innholdsanalyse. Funn: Resultatene fra denne undersøkelsen viser at de fleste som jobber 12-timers vakter er fornøyd med denne arbeidstidsordningen. Det å få flere frihelger sammen med familie og venner var den største fordelen med denne arbeidstidsordningen. Studien viser også at informantene opplevede en god kontiunitet i pasientarbeidet ved 12-timers vakter. Flere timer til å fordele arbeidsoppgavene kan bidra til mindre stress hos sykepleierne. Funnene viser også at det er viktig med pauser ved 12-timers vakter. Dette er med hensyn til oppmerksomhet i pasientarbeidet og arbeidstakernes helse. Økt fokus på sikkerhetssjekker ved 12-timers vakter benevnes også som en viktig faktor. Konklusjon: Funnene i undersøkelsen synes og vise at det er flere positive faktorer ved denne arbeidstidsordningen. Mer fri i helgene til de ansatte og bedre kontiunitet i pasientarbeidet er de mest betydningsfulle funnene. Det er viktig med videre forskning på 12-timers vakter ved intensivavdelinger. Hvordan dette virker inn på de ansattes helse over tid og hvordan pasientsikkerheten blir ivaretatt er noen av områdene som bør vektlegges i videre studier.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHøgskolen i Sørøst-Norgenb_NO
dc.subjectSykepleierenb_NO
dc.subjectSykehusnb_NO
dc.subjectArbeidstidsordningernb_NO
dc.titleHvordan påvirker 12-timersvakter i helgene jobbtilfredsheten hos sykepleierne på en intensivavdeling?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800nb_NO
dc.source.pagenumber74nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record