Show simple item record

dc.contributor.authorSørfonden, Elin Franck
dc.date.accessioned2016-09-13T08:55:29Z
dc.date.available2016-09-13T08:55:29Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2406554
dc.description.abstractI denne masteravhandlingen har jeg gjennomført en studie av syv deltidsansatte fulltidsstudenter fra to av Coop Hordaland sine butikker. Studien omhandler motivasjon i arbeidslivet og formålet har vært å finne ut hva som kan motivere deltidsansatte fulltidsstudenter til å yte på arbeidsplassen sin. Det teoretiske utgangspunktet for denne studien er Deci og Ryans selvbestemmelsesteori og Herzbergs tofaktorteori. Selvbestemmelsesteorien forklarer indre motivasjon og viser til at vi har tre grunnleggende behov som må dekkes for å oppnå indre motivasjon; behovet for autonomi, kompetanse og tilhørighet. Tofaktorteorien ser på ulike faktorer som enten fører til trivsel når faktorene er til stede, eller som gir mistrivsel når faktorene ikke er tilstede. Jeg har benyttet meg av kvalitativ metode og har gjennomført dybdeintervjuer av syv respondenter. Ved å benytte intervju som metode for innsamling av data fikk jeg god innsikt i respondentenes meninger og erfaring fra arbeidslivet. Ut i fra funnene som presenteres i oppgaven er sosial tilhørighet av spesiell betydning for respondentene. Å være sosial med kollegaene og å oppleve et godt arbeidsmiljø er viktig for dem. Studien min viser en sterk sammenheng mellom sosial tilhørighet og indre motivasjon, og bekrefter dermed deler av selvbestemmelsesteorien. Resultatene indikerer at relasjonen med lederen kan være avgjørende for følelsen av inkludering og anerkjennelse i jobbsammenheng. Noen av mine utvalgte respondenter føler at lederen ikke er flink nok til å delegere arbeidet fra seg og å gi dem tilbakemeldinger for utført arbeid.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectmotivasjonnb_NO
dc.subjectstudiestrateginb_NO
dc.subjectdeltidsansattenb_NO
dc.subjectstudenternb_NO
dc.titleHvilke motivasjonsfaktorer kan man finne hos deltidsansatte fulltidsstudenter?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber69nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record