Show simple item record

dc.contributor.authorSøndberg, Roy André
dc.date.accessioned2016-09-13T08:46:38Z
dc.date.available2016-09-13T08:46:38Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2406548
dc.description.abstractFundamental analyse kan benyttes som et verktøy for å identifisere et selskaps fundamentale drivere. Disse driverne kan igjen være med på å avdekke hvorvidt et selskap er over- eller undervurdert i markedet. I denne masteravhandlingen gjennomføres det en fundamental analyse av Lerøy Seafood Group, med det som mål å verdsette selskapet på bakgrunn av fremtidig kontantstrøm til totalkapitalen. Analysen er bygd opp av en strategisk analyse og en regnskapsanalyse, som sammen danner grunnlaget for fremtidsregnskapet og verdsettelsen. Avhandlingens første del gir en forklaring på dens metodiske tilnærming, aktuell teori innen verdsettelse, og en introduksjon av bransjen og selskapet. Videre foretas det en strategisk analyse hvor makroforhold, bransjetypiskeforhold og interne ressurser blir kartlagt. Videre følger en regnskapsanalyse som inkluderer en omgruppering av regnskapet, nøkkeltallsanalyse, og etablering av avkastningskrav. Avhandlingens siste del tar for seg fremtidsregnskapet og verdsettelsen. Verdsettelsen gjøres ved bruk av totalkapitalmetoden, og gir et verdiestimat per april 2016 på 16,388 milliarder kroner.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectfundamental analysenb_NO
dc.subjectLerøy Seafood Groupnb_NO
dc.subjectstudiebedøknb_NO
dc.titleVerdsettelse av Lerøy Seafood Group ASA : en fundamental analysenb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber102nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record