Show simple item record

dc.contributor.authorLarsen, Kristin Marita
dc.date.accessioned2016-09-12T12:18:34Z
dc.date.available2016-09-12T12:18:34Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2406215
dc.description.abstractI denne oppgaven undersøker jeg hvordan intellektuell kapital blir ivaretatt ved Oslo Universitetssykehus i praksis. Jeg undersøker hvordan holdningene og erfaringene er til begrepet, hvordan offentlig sektor skiller seg ut fra privat sektor når det gjelder intellektuell kapital i praksis, og til slutt hvilke strategiske verktøy som benyttes i arbeidet med å ivareta intellektuell kapital. Det er gjennomført en kvalitativ casestudie ved sykehuset hvor 10 informanter har deltatt i dybdeintervjuer. Intellektuell kapital anses som en virksomhets mest verdifulle ressurs, og er en viktig del av en kunnskapsbasert økonomi. For enhver ledelse er det viktig å forstå hva intellektuell kapital er for kunne skape verdi og styre virksomheten på en god måte. Innenfor næringslivet regnes intellektuell kapital som virksomhetens fremste og viktigste konkurransefortrinn. Innen helsesektoren er intellektuell kapital viktig fordi dette er et sted som er intensive på både mennesker og kunnskap. De menneskene som jobber i virksomheten er en ressurs som bør investeres i, utvikles og utnyttes til virksomhetens formål. I analysearbeidet har innsamlet data blitt sortert i et enkelt distinksjons-tre, og deretter analysert i forhold til humankapital, strukturkapital, relasjonskapital og en fjerde komponent, innovasjonskapital. Videre er modellen verdiverksted benyttet for å vise hvordan verdiskapningen og utnyttelsen av intellektuell kapital skjer ved Oslo Universitetssykehus. Intellektuell kapital blir ivaretatt ved Oslo Universitetssykehus gjennom sterk bruk av strukturkapital som informasjonssystemer, nedfelte rutiner og formelle arbeidsprosesser. I praksis brukes intellektuell kapital for å løse komplekse oppgaver, spesielt individuell kompetanse og relasjoner er viktige komponenter i dette. Sykehuset investerer mye tid til å lære opp den enkelte ansatte, og har gode formelle rutiner på dette. Videre forskning mener jeg bør fokusere på å finne et samlet rammeverk og definisjoner for skape en bedre felles forståelse av styring av intellektuell kapital.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectintellektuell kapitalnb_NO
dc.subjectkunnskapsbasert økonominb_NO
dc.subjectstudieindøk
dc.titleIntellektuell kapital ved Oslo Universitetssykehusnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber83nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record