Show simple item record

dc.contributor.authorHustuft, Inger Lene
dc.date.accessioned2016-07-08T08:33:42Z
dc.date.available2016-07-08T08:33:42Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2396124
dc.description.abstractStudien har kartlagt om barn med moderat og alvorlig synssvekkelse (0 - 5 år) tar i bruk digitale enheter ved samme alder som normaltseende barn, og om det er ulikheter i hvordan digitale enheter brukes. I tillegg ble det undersøkt hvem barna bruker digitale enheter sammen med og foreldrenes holdning til barnas bruk av digitale enheter. Bakgrunnen for å undersøke disse spørsmålene var at små barns hverdag i større og større grad digitaliseres. Fra en synspedagogs ståsted var det et ønske å få vite om barn med synssvekkelser i like stor grad som normaltseende barn hang med i denne utviklingen. Det er viktig at nettverket av fagpersoner rundt barn med synssvekkelser får kunnskap om disse barnas bruk av digitale enheter og om den skiller seg fra normaltseende barns bruk. Det ble sendt ut spørreskjema til foreldrene til barn med synssvekkelser (n=42) som fikk, eller hadde fått tjenester fra Statped, fagavdeling syn. Kontrollgruppen (n=94) ble rekruttert fra to barnehager. Studien viste at mange barn i dag trer inn i den digitale verden i tidlig alder. Nær halvparten var ett år eller yngre første gang de brukte nettbrett og smarttelefon. Funnene antydet en dreining de siste årene med hensyn til hvilke digitale enheter barna bruker. Studien viste også at foreldre til barn i førskolealder i stor grad var positive til og opptatt av sine barn deltagelse i den digitale verden. Foreldre til barn med synssvekkelse var i større grad positive til bruk av digitale enheter og mer deltagende enn foreldre til barn med normalt syn. Dette stiller krav til at fagpersoner i nettverket rundt de synshemmede barna har en bevissthet om temaet, og er i stand til å bistå med aktuelle råd og veiledning. Studien avdekket ingen digitale skiller mellom barn med synssvekkelser og barn med normalt syn for aldersgruppen 0 til 5 år. De aller fleste hadde tilgang på digitale enheter, men vi fant at det ikke var ensbetydende med at barnet brukte disse selv. Selv om de fleste barna i begge gruppene hadde erfaringer fra bruk av ulike digitale enheter fra tidlig alder, var det fortsatt noen barn som ikke hadde det. Det å ha god digital kompetanse er viktig i dagens samfunn, og barnehagen er en arena som kan bidra til at alle barn får erfaringer med digitale enheter før de begynner på skolen. For barna med synssvekkelse er det viktig at det finnes kunnskap om bruk og tilrettelegging av digitale enheter i nettverket rundt barna, slik at disse enhetene kan være et nyttig hjelpemiddel som barna syns det er naturlig å bruke.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectsynsfunksjonnb_NO
dc.subjectsynsforstyrrelsernb_NO
dc.subjectbarnnb_NO
dc.subjectdigitale enheternb_NO
dc.subjectdigital kompetansenb_NO
dc.titleSmå barn med synssvekkelser i en digital verdennb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.rights.holder© Copyright Inger Lene Hustuft (2016)nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750::Ophthalmology: 754nb_NO
dc.source.pagenumber80 s.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record