• Dronevideo registreringer i Bøelva høst/vinter 2019/2020: fysisk tilstand, gytegroper og substratforhold 

   Heggenes, Jan; Tien Bui, Dieu; Ahrabi, Shayan; Aune, Tora Camilla Eng; Sørvik, Hanne Elise Gjelsten (Skriftserien fra Universitetet i Sørøst-Norge;69, Report, 2021-04-21)
   Lakseførende strekning i Bøelva fra Gvarv (oppstrøms jernbanebru) til Folkestad bru, ca. 13 km, ble vinter 2019/2020 videofotografert med drone (DJI Phantom 3 professional med standard kamera Sony EXMOR 12.4 mega pixel) ...
  • Kartlegging av snøbare rabber og vinterbeite i Brattefjell- Vindeggen 

   Hjeltnes, Arne; Bjerketvedt, Dag; Odland, Arvid; Tien Bui, Dieu; Heggenes, Jan (Skriftserien fra Høgskolen i Sørøst-Norge;17, Research report, 2018-01-11)
   Her gis en underveis-rapport om arbeidet med å utvikle en metode for å estimere tilgjengelige vinterbeiteressurser for villrein, i hovedsak basert på fjernanalyse (satellittbilder og ortofoto), supplert med feltregistreringer ...