• Liv og røre i Telemark - sluttrapport 

      Bratland-Sanda, Solfrid; Schmidt, Sabrina Krogh; Karlsen, Maria Louise; Bottolfs, Marthe; Grønningsæter, Hilde; Reinboth, Michael (Skriftserien fra Universitetet i Sørøst-Norge;61, Report, 2020)
      Bakgrunn: Telemark er et fylke med utfordringer både knyttet til folkehelseprofil, resultater på skolen og frafall fra skolen. Liv og røre-modellen ble derfor utviklet av Telemark fylkeskommune i samarbeid med lærere og ...