• Samarbeid i hjemmesykepleiepraksis 

      Rostad, Patricia P; Eklund, Marthe Lyngås; Jensen, Liv Helene; Grønli, Guttorm; Lande, Ingrid; Abelsen, Camilla; Aslaksen, Hannah (Skriftserien fra Universitetet i Sørøst-Norge;51, Report, 2020)
      Bakgrunn: Hjemmesykepleien er i stadig endring og yter tjenester til personer i alle aldre med ulike behov for helsehjelp. Hjemmesykepleien er en obligatorisk praksis i sykepleierutdanningen. På tross av dette finnes det ...