Show simple item record

dc.contributor.authorAhmad, Noman
dc.contributor.authorZimmermann, Terese
dc.date.accessioned2016-06-29T09:42:13Z
dc.date.available2016-06-29T09:42:13Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2394552
dc.description.abstractVi har i denne studien sett nærmere på spredningen av balansert målstyring i norske bedrifter uten begrensning på størrelse på bedriftene. Balansert målstyring, forkortet til BMS, ble introdusert som et ledelsesverktøy for over 20 år siden. Avhandlingen er bygd opp rundt modellen til Kaplan & Nortons BMS modell, som er bygd opp rundt et rammeverk bestående av fire standard perspektiver. Dette konseptet legger vekt på både finansielle og ikkefinansielle styringsparametre. Avhandlingen har som mål å besvare følgende problemstilling: ”Hvordan er bruken av BMS blant norske bedrifter” Avhandlingen er utarbeidet ved hjelp av både kvantitativ og kvalitativ metode. De kvantitative dataene er innhentet ved bruk av en elektronisk spørreundersøkelse. Spørreundersøkelsen ble sendt ut til 16 315 bedrifter, der vi mottok 754 svar hvorav 172 gjennomførte hele spørreundersøkelsen. De som ikke gjennomførte har svart at de ikke bruker BMS eller ikke hørt om BMS. Resultatene viser at 20 % av respondentene benytter BMS. Vi fant samtidig at det er store forskjeller mellom andelen som benytter BMS i små, mellomstore og store bedrifter. Som tidligere studier også har funnet, så fant vi at det er større sannsynlighet for at store bedrifter har implementert BMS. Dette kan skyldes at mindre bedrifter er mindre eksponert for ledelseskonsepter og moter via konsulenter, seminarer og konferanser. Mindre bedrifter innehar ofte mindre kunnskap, mindre spesialisering og har færre ressurser, og dette gjør eksponeringen til ledelseskonsepter mindre.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectbalansert målstyringnb_NO
dc.subjectnorske bedrifternb_NO
dc.subjectBMSnb_NO
dc.subjectstudiebedøknb_NO
dc.titleBalansert målstyring - Kartlegging av praksis i norske bedrifternb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumberVIII, 72, [25]nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record