Show simple item record

dc.contributor.authorOlafsen, Inger Johanne Stantin
dc.date.accessioned2016-06-29T06:40:47Z
dc.date.available2016-06-29T06:40:47Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2394469
dc.description.abstractDenne oppgaven tar for seg innovasjon i offentlig sektor, nærmere bestemt medarbeiderdrevet innovasjon, som kan defineres som generering og implementering av nye idéer, produkter og prosesser som kommer fra en enkelt medarbeider, eller en gruppe medarbeidere og som igjen tilfører verdi når innovasjonen blir implementert. Dette indikerer at innovasjon oppstår spontant blant vanlige medarbeidere. Jeg ønsket med denne oppgaven å finne ut av hvilke faktorer som fremmer en slik form for innovasjon og gjorde et litteraturstudie for å komme frem til disse faktorene ved hjelp av tidligere forskning. Etter at jeg hadde funnet fram til de sentrale driverne og underkategorier til disse, listet jeg dem opp skjematisk som antagelser. De sentrale driverne jeg kom fram til var Læring og kunnskap med underkategoriene læringsmiljø, kunnskap og kompetanse og motivasjon; Kultur med underkategoriene deltagelse og involvering, organisasjonskultur og sosial prosess; Ledelse med underkategoriene lederstøtte, beslutningsstruktur og autonomi og belønning; Organisering med underkategoriene struktur og nettverk og til slutt Verktøy med underkategoriene system, idégenerering og møter, seminarer og workshop. Disse igjen operasjonaliserte jeg i form av en intervjuguide for så å gjøre et case-studie hvor jeg intervjuet åtte medarbeidere og to ledere ved et kontaktsenter i NAV. Resultatene herfra ble kodet og analysert og jeg noterte meg en observasjon til hver av driverne. Observasjonene ble deretter diskutert i lys av litteraturen jeg allerede hadde lagt frem. For eksempel observerte jeg en høy grad av kunnskap og kompetanse på denne arbeidsplassen, samtidig som det var en lav grad av deltagelse og involvering. Det var stor opplevd lederstøtte, men lav grad av beslutningsstruktur og autonomi. Siden kategoriene er ment å være drivere, altså noe som driver eller fremmer innovasjon initiert av medarbeidere konkluderte jeg til slutt med at mangelen på autonomi og at beslutningene tas langt fra medarbeiderne, svekker potensialet for medarbeiderdrevet innovasjon, mens områder som kunnskap og kompetanse, ledelse og lederstøtte gjør at potensialet øker. Det er altså mulig å si at det er et potensiale tilstede og at det samtidig er elementer som kan forsterkes eller forbedres for å øke potensialet ytterligere.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHøgskolen i Sørøst-Norgenb_NO
dc.subjectMedarbeiderenb_NO
dc.subjectInnovasjonnb_NO
dc.titleEt potensielt rom for innovasjon : teoridrevet studie av klima for medarbeiderdrevet innovasjon på et statlig kontaktsenternb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Political science and organizational theory: 240::Public and private administration: 242nb_NO
dc.source.pagenumber99 s.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record