Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorTorgersen, Evy
dc.date.accessioned2016-06-20T11:49:59Z
dc.date.available2016-06-20T11:49:59Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2393255
dc.description.abstractBakgrunn: Tidligere studier viser at samarbeidet med helsepersonell oppleves utfordrende for pårørende. Fra norsk perspektiv foreligger lite forskning på sykepleiernes holdninger til samarbeid. Hensikt: Utforske hvordan sykepleier beskriver samarbeid med pårørende til pasienter med alvorlige psykiske lidelse innlagt i en akuttavdeling, for å bidra til økt forståelse av hvilke faktorer som fremmer og hemmer pårørendesamarbeid. Teoretisk forankring: Studiens utgangspunkt er teoretiske perspektiver og forskning med fokus på pårørende som ressurs for helsepersonell, pårørendes roller, byrder og erfaringer, kommunikasjon og relasjon, salutogenese og empowerment. Metode: Kvalitativ metode med fenomenologisk tilnærming og fokusgruppeintervjuer. Lydbåndopptakene er transkribert og analysen er inspirert av Malteruds systematiske tekstkondensering. Resultat: Pårørende ses som en ressurs, men relasjonelle utfordringer mellom pasient og pårørende, taushetsplikten og arbeidsfordeling er noen av faktorene som utfordrer samarbeidet. Konklusjon: Funn i studien viser at det har skjedd en endring i samarbeidet. Sett ut fra akuttavdelingenes mandat og tildelte ressurser, fremkommer det at sykepleierne ønsker å samarbeide med pårørende når og hvis dette er hensiktsmessig. Det er sammenfallende funn i studien, med teoretiske perspektiver og andre studier som omhandler temaetnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectpsykisk helsenb_NO
dc.subjectpårørendenb_NO
dc.subjectpsykiatrinb_NO
dc.titlePårørende- en ressurs Relasjon og struktur - sykepleiernes erfaringer av samarbeid med pårørende til pasienter i akutt psykisk helsevernnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber72 s.nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel