Show simple item record

dc.contributor.authorHvidsten-Smith, Elisabeth
dc.date.accessioned2016-02-23T14:27:48Z
dc.date.available2016-02-23T14:27:48Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2380163
dc.description.abstractDagens 1.- klassinger kommer til skolen med ulike bokstavkunnskaper, men de aller fleste kommer med en forventning om å lære å lese og skrive. Noen barn kan allerede alle bokstavene, mens andre starter sin innlæring i det de entrer skolens bygning. Grunnet disse ulikhetene blir det viktig at skolen legger til rette for en best mulig innlæring for alle. Det er imidlertid ikke slik at alle barn er like parate til å henge med på lese- og skriveinnlæringen og disse må plukkes opp tidlig, for å redusere en negativ utvikling. Formålet med denne studien var å systematisere et undervisningsopplegg, og måle effekten av den undervisningen som gis. Jeg ønsket å hjelpe elevene som viste mangelfull bokstavkunnskap, for å redusere avstanden til sine jevnaldrende. Med dette som bakgrunn ble min problemstilling: «Kan tidlig intervensjon hjelpe elever med usikker bokstavkunnskap i begynneropplæringen?» I henhold til Meld.St.18 (2010 – 2011) Læring og fellesskap - Tidlig innsats og gode læringsmiljøer for barn, unge og voksne med særlig behov skal skolen kartlegge, vurdere og prøve ut tiltak innenfor rammen av tilpasset opplæring, før det fattes vedtak om spesialundervisning. I søken etter svar på min problemstilling tok jeg i bruk kvalitativ forskningsmetode med case som design. Studien består av tre singel-case, hvorav hver av de representerer en elev. Elevenes bokstavkunnskaper ble kartlagt, og med det som utgangspunkt satt jeg i gang en intervensjon: et bokstavinnlæringskurs med formål om å øke elevenes bokstavkunnskaper ytterligere. Samtidig ønsket jeg å se på helheten rundt intervensjonen. Elevene ble testet med tre ulike tester før, under og etter intervensjonen. Disse testene ble grunnlaget for mine funn, samtidig som mitt samvær med elevene under bokstavinnlæringskurset ble vurdert som en del av helhetsforståelsen rundt intervensjonen. Funnene viser at alle tre elevene har en positiv progresjon både når det gjelder bokstavkunnskap, fonologisk og språklig bevissthet og motivasjon. Alle tre elevene viser sikker bokstavkunnskap på alle bokstavene som blir gjennomgått på bokstavinnlæringskurset. I løpet av bokstavinnlæringskurset viser også alle tre at de kan trekke sammen lyder, og lese og skrive enkle to- og trelydsord. Elevenes motivasjon for å lære understøttes av foreldrenes tilbakemeldinger om elevenes økende interesse og motivasjon for bokstavene på hjemmebane. Mine funn, min teori og tidligere forskning tydeliggjør det eksisterende behovet for å hjelpe elever så tidlig som mulig, slik at deres neste 10 år på skolebenken skal kunne gi positive opplevelser på deres vei til ny kunnskap.nb_NO
dc.publisherHøgskolen i Buskerud og Vestfoldnb_NO
dc.subjectLesingnb_NO
dc.subjectBegynneropplæringnb_NO
dc.titleKan tidlig intervensjon hjelpe elever med usikker bokstavkunnskap i begynneropplæringen?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280::Special education: 282nb_NO
dc.description.localcodeMPED-SPPEDnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record