• Vision for all : Eritrea 2010 

      Erdal, Mari Oline Ervik; Grendstad, Karen; Halling, Linda; Ihler, Ida Steinsdotter; Øvstetun, Bjørnar (Bachelor thesis, 2010)
      Prosjektet er et samarbeid mellom optikeroganisasjonen Vision For All Norge (VFA) og prosjektgruppa. VFA er en humanitær organisasjon som samarbeider med lokale krefter og bidrar med synshjelp i noen av verdens fattigste ...