Now showing items 21-28 of 28

  • Corneal staining hos ikke-kontaktlinsebrukere : en sammenligning mellom ikke-kontaktlinsebrukere på Høgskolen i Buskerud studiested Kongsberg vs. studiested Drammen 

   Chan, Stian; Daae, Christel; Krangnes, Lars Erik; Le, Vinh Huu; Luhr-Pettersen, Jonas Christopher (Bachelor thesis, 2011)
   Målsetning: Kartlegge prevalens og gradering av corneal fluoresceinstaining hos ikke-kontaktlinsebrukere. Metode: Type, dybde og utstrekning av corneal fluoresceinstaining hos 80 ikke-kontaktlinsebrukere ble gradert for ...
  • Variasjon mellom optikerstudenters vurdering og gradering av corneal staining og konjunktival staining ved bruk av Efron graderingsska 

   Børretzen, Jeanne Marie; Gjervik, Sissel; Heim, Anette; Løwø, Kjetil; Reinfjord, Bertil (Bachelor thesis, 2012)
   Målsetting: Målsetting med denne undersøkelse med tverrsnittsdesign var å samle inn og analysere data om variasjoner mellom optikerstudenters vurdering og gradering av corneal staining og konjunktival staining ved bruk av ...
  • En valideringsstudie av foritesten Modified Thorington 

   Svare, Laila Kristin; Fossum, Michelle Jasmin Lundström; Hasund, Ann Kristin Solheim; Aamodt, Anna-Lena Nyvoll (Bachelor thesis, 2012)
   Målsetting: Målet med denne valideringsstudien var å undersøke Modified Thoringtons nøyaktighet i forhold til Covertesten. Metode: Det ble utført forimålinger på 40 cm med Covertest og Modified Thorington. Testene ble ...
  • Variasjoner i synsfeltmålinger hos unge, friske mennesker 

   Narverud, Mari Skinnes; Bjørnland, Guro; Dahler, Tina Jeanett; Calas, Nadiezhda; Henden, Christoffer; Kuncheva, Margarita; Rusti, Ingebjørg (Bachelor thesis, 2012)
   Målsetting: En kohortstudie med formål å undersøke variabiliteten av netthinnens lysdiskrimineringsevne med Medmont M700 kuleperimeter hos unge, friske mennesker i en målesesjon før og etter to uker. Sekundært ble ...
  • Evaluering av synsfunksjonen hos en gruppe 75-åringer under kommunal omsorg 

   Veim, Erle H.; Richardson, Kristin; Sæther, Lisbeth; Devik, Nikolai B.; Pavlukovskis, Olegs; Savjord, Rune (Bachelor thesis, 2012)
   Målsetning: Få et bilde av synsfunksjonen til 75 åringer under kommunal omsorg. Metoder: Etter en helsesamtale utført av Modum kommune ble 75 åringene tilbudt deltagelse på en synsdag arrangert av prosjektgruppen. Der ...
  • Er synsscreening av skolebarn i Kongsberg nyttig? 

   Johansen, Iris L.; Lønaas, Mari H.H.; Nguyen, Nhu; Odda, Martine; Olsen, Kristina G.; Osaland, Ingeborg E. (Bachelor thesis, 2013)
   Målsetting: Kartlegge årsaker til henvisninger for å vurdere nytten av synscreeningsordningen av skolebarn i Kongsberg kommune. Metode: 7658 (njenter=3682) screeningsskjema fra elever i 2., 5. og 10. klasse ved 13 barne- ...
  • Optisk kvalitet i ferdigbriller og valg av nærkorreksjon i en utprøvingssituasjon 

   Egerdal, Magne Galåen; Kjærstad, Thomas Brevik; Krog, Hanne Beate; Stensson, Bengt Leon; Sundal, Nikolai Sætre; Svendby, Sindre (Bachelor thesis, 2013)
   Målsetting: Målsettingen med dette prosjektet var å teste optisk kvalitet i ferdigbriller, og å se hvordan et utvalg av testpersoner valgte nærkorreksjon i en utprøvingssituasjon. Metode: I prosjektets første del ble ...
  • Kammervinkelvurdering med van Hericks metode : hva er viktig å kjenne til? 

   Johansen, Sunniva Fredriksen; Meklenborg, Trine; Spiten, Katrine Onshus; Stavdal, Rina Elise; Stuberg, Ann Kamilla; Urke, Caroline (Bachelor thesis, 2013)
   Målsetting: Å få økt kjennskap til hvordan van Hericks metode benyttes, hvilke faktorer som kan påvirke metoden og hvilken innvirkning en slik variasjon vil ha. Metode: studiet ble inndelt i tre deler. Litteraturstudiets ...