Now showing items 23-28 of 28

  • En valideringsstudie av foritesten Modified Thorington 

   Svare, Laila Kristin; Fossum, Michelle Jasmin Lundström; Hasund, Ann Kristin Solheim; Aamodt, Anna-Lena Nyvoll (Bachelor thesis, 2012)
   Målsetting: Målet med denne valideringsstudien var å undersøke Modified Thoringtons nøyaktighet i forhold til Covertesten. Metode: Det ble utført forimålinger på 40 cm med Covertest og Modified Thorington. Testene ble ...
  • Variasjon mellom optikerstudenters vurdering og gradering av corneal staining og konjunktival staining ved bruk av Efron graderingsska 

   Børretzen, Jeanne Marie; Gjervik, Sissel; Heim, Anette; Løwø, Kjetil; Reinfjord, Bertil (Bachelor thesis, 2012)
   Målsetting: Målsetting med denne undersøkelse med tverrsnittsdesign var å samle inn og analysere data om variasjoner mellom optikerstudenters vurdering og gradering av corneal staining og konjunktival staining ved bruk av ...
  • Variasjoner i synsfeltmålinger hos unge, friske mennesker 

   Narverud, Mari Skinnes; Bjørnland, Guro; Dahler, Tina Jeanett; Calas, Nadiezhda; Henden, Christoffer; Kuncheva, Margarita; Rusti, Ingebjørg (Bachelor thesis, 2012)
   Målsetting: En kohortstudie med formål å undersøke variabiliteten av netthinnens lysdiskrimineringsevne med Medmont M700 kuleperimeter hos unge, friske mennesker i en målesesjon før og etter to uker. Sekundært ble ...
  • Varigheten av cycloplegi og mydriasis ved bruk av Cyclopentolat 1,0% 

   Hulbakviken, Carina Moen; Edvardsen, Mona Coch; Strøm, Anne-Tine; Johansen, Sunniva Haugland; Jakobsen, Monica Wigant; Vollstad, Trond (Bachelor thesis, 2008)
  • Vision for all : Eritrea 2010 

   Erdal, Mari Oline Ervik; Grendstad, Karen; Halling, Linda; Ihler, Ida Steinsdotter; Øvstetun, Bjørnar (Bachelor thesis, 2010)
   Prosjektet er et samarbeid mellom optikeroganisasjonen Vision For All Norge (VFA) og prosjektgruppa. VFA er en humanitær organisasjon som samarbeider med lokale krefter og bidrar med synshjelp i noen av verdens fattigste ...
  • Øyehelsetjeneste i Nepal 

   Egeli, Idun Nygard; Endresen, Ole Andre; Hesla, Bård Martin; Sandvik, Sahar (Bachelor thesis, 2010)
   Vi undersøkte refraktiv status på 2 barneskoler i Dadelhuradistriktet vest i Nepal, og sammenlignet disse resultatene med skolescreeningsdata fra barne- og ungdomsskoler i Kongsberg. Vi skal også vurdere øyehelsetjenesetilbudet ...