Now showing items 17-28 of 28

  • Sammenhengen mellom astenopi etter synskrevende skjermarbeid og blodgjennomstrømning i m.orbicularis oculi 

   Delavari, Stina; Hole, Steffen Amlie; Johannessen, Nina Harslev; Olsrud, Anders; Putkowski, Anne Therese; Sand, Joakim (Bachelor thesis, 2010)
   Målsetningen var å undersøke sammenhengen mellom synskrevende skjermbruk og blodgjennomstrømning i musculus orbicularis oculi. Blodgjennomstrømning i musculus orbicularis oculi ble målt med fotopletysmografi samtidig som ...
  • Sammenhengen mellom muskelspenning i m. Orbicularis Oculi og indusert synsstress ved skjermarbeid 

   Andersen, Siv Karin; Haugen, Hanne Kvigstad; Hermansen, Hilde; Korseberg, Ranveig Marie; Aamodt, Marianne (Bachelor thesis, 2010)
   Målsetting: Foreligger det en sammenheng mellom muskelspenning i m. Orbicularis Oculi og indusert synsstress ved skjermarbeid. Metode: Muskelspenningen i m. Orbicularis Oculi ble målt med elektromyografi (EMG) ved bruk ...
  • Slitasje på brilleglass med og uten overflatebehandling i forhold til naturlige temperaturpåkjenninger som brilleglass kan utsettes for 

   Breili, Kristina B.; Evensen, Ane; Myklebust, Anne; Svela, Tone; Turtveit, Norunn; Ølnes, Marte (Bachelor thesis, 2008)
   Målsetting: Målsettingen for prosjektet er å finne ut i hvilken grad brilleglass og overflatebehandling tar skade av temperaturpåkjenninger og pusseslitasje. Metode: Brilleglass, både med og uten overflatebehandling, ...
  • Undersøkelse av samsvaret mellom optikerstudenters vurdering av papillen basert på fundusfotografier 

   Rise, Ingeborg Hole; Haaland, Karl Eirik; Sværen, Harald; Horjen, Åshild Bøysen; Kleiv, Ida Helen (Bachelor thesis, 2011)
   Målsetting: Målsettingen med denne observerende studien var å undersøke hvor godt samsvar det er mellom fem optikerstudenters vurdering av papillen basert på vurdering av fundusfotografier. Metode: Fem optikerstudenter ...
  • Undersøkelse av sentrale retina hos unge voksne ved hjelp av Topcon TRC-NW6S 45° sentralt fundusfoto : variasjon mellom optikerstudenters vurderinger. 

   Hauge, Ellen Hilde; Engetretsen, Tone; Farstad, Fredrik; Hatten, Marie; Rasmussen, Oddvar (Bachelor thesis, 2011)
   Målsetting: Prosjektets formål var å undersøke samsvar i tolkningen av fundusfoto mellom fem 3.årsstudenter på optometri. Metode: Utvalget var 1.årsstudenter fra optometri ved Høgskolen i Buskerud, avdeling Kongsberg ...
  • Utprøving av nærvisustavler 

   Bjørtuft, John; Jansen, Håkon; Ludvigsen, Silje; Nordås, Sunniva; Sundt, Are; Varhaug, Astrid (Bachelor thesis, 2008)
   Målsettingen med prosjektet var å anbefale en god nærtest for registrering av nærvisus, vurdert ut fra samsvar med med en logMAR avstandstavle. Vi ønsket å kunne anbefale en standard nærtest for HiBu, Avdeling for optometri ...
  • En valideringsstudie av foritesten Modified Thorington 

   Svare, Laila Kristin; Fossum, Michelle Jasmin Lundström; Hasund, Ann Kristin Solheim; Aamodt, Anna-Lena Nyvoll (Bachelor thesis, 2012)
   Målsetting: Målet med denne valideringsstudien var å undersøke Modified Thoringtons nøyaktighet i forhold til Covertesten. Metode: Det ble utført forimålinger på 40 cm med Covertest og Modified Thorington. Testene ble ...
  • Variasjon mellom optikerstudenters vurdering og gradering av corneal staining og konjunktival staining ved bruk av Efron graderingsska 

   Børretzen, Jeanne Marie; Gjervik, Sissel; Heim, Anette; Løwø, Kjetil; Reinfjord, Bertil (Bachelor thesis, 2012)
   Målsetting: Målsetting med denne undersøkelse med tverrsnittsdesign var å samle inn og analysere data om variasjoner mellom optikerstudenters vurdering og gradering av corneal staining og konjunktival staining ved bruk av ...
  • Variasjoner i synsfeltmålinger hos unge, friske mennesker 

   Narverud, Mari Skinnes; Bjørnland, Guro; Dahler, Tina Jeanett; Calas, Nadiezhda; Henden, Christoffer; Kuncheva, Margarita; Rusti, Ingebjørg (Bachelor thesis, 2012)
   Målsetting: En kohortstudie med formål å undersøke variabiliteten av netthinnens lysdiskrimineringsevne med Medmont M700 kuleperimeter hos unge, friske mennesker i en målesesjon før og etter to uker. Sekundært ble ...
  • Varigheten av cycloplegi og mydriasis ved bruk av Cyclopentolat 1,0% 

   Hulbakviken, Carina Moen; Edvardsen, Mona Coch; Strøm, Anne-Tine; Johansen, Sunniva Haugland; Jakobsen, Monica Wigant; Vollstad, Trond (Bachelor thesis, 2008)
  • Vision for all : Eritrea 2010 

   Erdal, Mari Oline Ervik; Grendstad, Karen; Halling, Linda; Ihler, Ida Steinsdotter; Øvstetun, Bjørnar (Bachelor thesis, 2010)
   Prosjektet er et samarbeid mellom optikeroganisasjonen Vision For All Norge (VFA) og prosjektgruppa. VFA er en humanitær organisasjon som samarbeider med lokale krefter og bidrar med synshjelp i noen av verdens fattigste ...
  • Øyehelsetjeneste i Nepal 

   Egeli, Idun Nygard; Endresen, Ole Andre; Hesla, Bård Martin; Sandvik, Sahar (Bachelor thesis, 2010)
   Vi undersøkte refraktiv status på 2 barneskoler i Dadelhuradistriktet vest i Nepal, og sammenlignet disse resultatene med skolescreeningsdata fra barne- og ungdomsskoler i Kongsberg. Vi skal også vurdere øyehelsetjenesetilbudet ...