• HyperSension 

      Helén, Andreas; Langelid, Adrian; Solicki, Simen; Larsen, Martin H. (Bachelor thesis, 2019)
      Dette bachelorprosjektet har gått under SINTEF sitt pågående Hypersension prosjekt. Oppgavene har gått ut på å utforske ny innovative muligheter for å videreutvikle et system for kontinuerlig og ikke-invasive målinger av ...