• Krysskyting-detektor 

      Olsson, Hans Martin; Pleym, Kjersti; Falkheim, Martin K.; Skjønsberg, Nils Erik; Olsen, Thomas; Grinderud, Zahra (Bachelor thesis, 2010)
      Etter avtale med oppdragsgiver er det kun dokumententer som berører prosjektorganiseringen som inngår i dette dokumentet.