• Vestfold mot strømmen - en studie av en beslutningsprosess 

      Lorentzen, Hilde Jeanette (Master thesis, 2014)
      Denne casestudien har til hensikt å forklare hvorfor samtlige Vestfold-kommuner valgte å selge seg ut av kraftsektoren i 2001. I forbindelse med omfattende strukturendringer i organiseringen av kraftforsyningen i Vestfold ...