Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorNæss, Hege Eileen
dc.date.accessioned2014-09-09T11:58:12Z
dc.date.available2014-09-09T11:58:12Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/219153
dc.description.abstractBakgrunnen for denne studien var behovet for å få mer forskningsmessig kunnskap om helsefremmende miljøterapi. Hensikten var å undersøke miljøpersonalets praksis møte med pasienter i ustrukturert tid og deres forståelse av ansvarliggjøring hos inneliggende pasienter. Studien bygger teoretisk på Ottawa- Charterets ideologi i forhold til helsefremmende arbeid, empowerment og salutogenese. Kvalitative data er samlet gjennom flerstegs fokusgruppeintervjuer av åtte representanter fra miljøpersonalet, hvor analysen av deres beskrivelser har vært utgangspunktet for studiens funn. Analysemetoden som er brukt er systematisk tekstkondensering. Funnene viser at miljøpersonalet la vekt på en praksis hvor den enkelte møtte ”den andre” som subjekt, med alle de egenskaper en selv innehar, for å oppnå forståelse for det ”den andre” forsøkte å presentere. Denne forståelsen ble konkretisert i et bevisst samspill med ”den andre”, og var et viktig holdepunkt og utgangspunkt for støtte og ansvarliggjøring hos pasienten, ut i fra vedkommendes behov og ståsted. Funnene viste at miljøpersonalets praksis hadde som mål å fremme nye erfaringer og muligheter hos pasientene. Denne studien belyser at det er sentralt at miljøpersonalet er bevisst sin rolle og strategi i møte med pasienter. Å ha et bevisst forhold til helsefremmende arbeid, vil ha betydning for det miljøarbeidet som blir gjort, fordi det bygger på en grunnholdning om at helsen er i en kontinuerlig endring, uansett livssituasjon.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectHelsefremmende arbeidnb_NO
dc.subjectMiljøterapinb_NO
dc.subjectEmpowermentnb_NO
dc.titleHelsefremmende miljøterapi: miljøpersonalets beskrivelser av praksis og ansvarliggjøring i møter med pasienter i ustrukturert tidnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700nb_NO
dc.source.pagenumber53 s.nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel