• Motstander, medspiller, hva nå? Om tillitsvalgtrollen i avtaleverket 

      Elvekrok, Ingunn (Journal article; Peer reviewed, 2017)
      I artikkelen undersøker jeg utviklingen i den partsregulerte tillitsvalgtrollen slik den er rammet inn i avtaleverk. Gjennom en dokumentanalyse viser jeg at tre avtaler har hatt avgjørende innflytelse for utvikling av ...