• Fem spørsmål om skriftkultur 

      Walton, Stephen John (Chapter, 2019)
      Denne artikkelen er ein lettare omarbeidd versjon av eit innlegg som eg heldt på eit kriftkultursymposium i Volda i juni 2018, der eg prøver å gi svar på alle dei fem spørsmåla som arrangørane stilte til dei inviterte ...