• Kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner: Ulik modning? 

      Grøgaard, Jens Brandi; Arnesen, Clara Åse (Journal article; Peer reviewed, 2016)
      Artikkelen diskuterer om utviklingen av kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner fra 5. trinn i grunnskolen til første år i videregående (Vg1) skyldes at jenters og gutters kognitive ferdigheter modnes i ulik takt ...