• Påvirker sosial kapital kommunale styringsprestasjoner i Norge? 

      Nyberg, Tor Erik; Grøgaard, Jens Brandi; Arntzen, Annett (Journal article; Peer reviewed, 2016)
      Flere studier finner en empirisk sammenheng mellom sosial kapital og offentlige styringsprestasjoner. Artikkelen benytter multippel operasjonalisme for å avdekke om en slik sammenheng finner sted i norske kommuner. Til ...