• Aktuelle offentlige dokumenter 

   Disch, Per Gunnar (Others, 2019)
   Tidsskrift for omsorgsforskning presenterer nye dokumenter fra offentlige myndigheter og institusjoner for ledere, mellomledere og utøvere i omsorgstjenestene. Eksempler på dette er offentlige utredninger (NOU-er), meldinger ...
  • Fallforebygging i samhandlingsreformen 

   Øien, Henning; Iversen, Tor; Helgesen, Marit Kristine; Schou, Arild (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   Et hovedmål i samhandlingsreformen er å styrke det forebyggende helsearbeidet i kommunehelsetjenesten, blant annet fordi dagens helsetjeneste kritiseres for å prioritere ressurskrevende og spesialisert behandling fremfor ...
  • Velferdsteknologi som kommunal tjeneste til personer med kognitiv svikt/demens 

   Holthe, Torhild; Lund, Anne; Landmark, Bjørg Th. (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   SAMMENDRAG Et pilotprosjekt i Drammen kommune i 2014−2015 undersøkte hvorvidt velferdsteknologi kunne støtte opp om mestring og selvstendighet og trygge omgivelsene slik at personer med kognitiv svikt/tidlig fase av demens ...