• HR-analyse som ledelseskonsept og ledelsesmote 

      Madsen, Dag Øivind; Slåtten, Kåre (Journal article; Peer reviewed, 2018)
      Artikkelen drøfter HR-analyse som ledelseskonsept og ledelsesmote. HR-analyse handler om å samle inn og analysere HR-data for å kunne fatte bedre beslutninger og har gjennom de siste årene vokst fram til å bli et svært ...