• Studentaktive Læringsformer for å Fremme Dyplæring i Høyspenningsteknikk 

   Fjeld, Elin; Tholin, Kristin Rydjord; Øhra, Mattias (Conference object, 2019)
   Denne studien baserer seg på perspektiver rundt dyplæring. Det søkes å vise hvordan mer tudentaktive læringsformer kan skape mere robuste læringspraksiser som igjen muliggjør dyplæring. Studien søker å vise at en slik ...
  • Video production - mathematics for beginner students 

   Kleppe, Johannes; Borge, Inger Christin (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Beginner student courses in mathematics in higher education have had high failure rates across the country. A national study [1] conducted by the Norwegian Association of Higher education Institutions (UHR) in 2013 showed ...