• Barnehagelæreres oppfatninger om muslimsk barneoppdragelse 

   Krogstad, Kari (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   Artikkelen baserer seg på intervjuer med pedagoger i en barnehage om deres oppfatninger av barneoppdragelse til foreldre med muslimsk bakgrunn, og hvordan dette påvirker barnehagelærernes arbeid med å lære barn regler og ...
  • Barns lek i natur – i spennet fra selvutfoldelse til kontroll 

   Skår, Margrete; Follo, Gro Irene; Gundersen, Vegard; Ingebrigtsen, Kim; Stordal, Gjertrud; Tordsson, Bjørn Stefan; Wold, Line Camilla (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   I en 3-årig studie finansiert av Norges forskningsråds program Miljø 2015 (prosjektperiode 2012–2015) har vi i bred forstand undersøkt hvordan barn erfarer natur i dag. I denne artikkelen vil vi rette fokuset mot barns lek ...
  • De viktige bildebokvalgene – lesing av bildebøker som estetisk aktivitet i 38 barnehager 

   Øines, Anne Marie (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   Denne artikkelen omhandler et utviklingsarbeid som involverte 38 barnehager. Et av målene med arbeidet var at barnehagene skulle få økt kompetanse om nye bildebøker. Et annet var at de skulle få økt kunnskap, og forståelse ...