• Fremad i alle retninger! Implementering av et kjønnsbalanseprosjekt i akademia 

   Ulvestad, Jorun Margrethe (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   I denne artikkelen undersøker jeg meningsskaping blant mellomledere i en norsk høgskole i forbindelse med implementeringen av et kjønnsbalanseprosjekt. Med utgangspunkt i samtaler i fokusgrupper og Karl E. Weicks (1995) ...
  • Kvinnelige forskeres forventninger til professorrollen 

   Svenkerud, Sigrun; Ballangrud, Brit Bolken; Drake, Irmelin; Ulvestad, Jorun Margrethe (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   Vi undersøker hvordan den nye professorrollen oppleves av kvinner som er på vei inn i professorstillinger sett i lys av reformene i universitets- og høgskolesektoren de seneste årene. Betraktningene til de fremtidige ...
  • Myter i omløp - det annet kjønn i akademia 

   Ulvestad, Jorun Margrethe (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   I denne artikkelen løfter jeg fram en rekke myter om kvinnelige forskeres kompetanse- og karriereløp til toppnivå i akademia, og trekker linjer til kjønnsforskning, politisk historie og filosofi. Implisitt i artikkelen ...