• Den norske idrettsmodellen - i utakt med tiden? 

   Rafoss, Kolbjørn; Tangen, Jan Ove (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   I artikkelen drøftes spørsmålet om den norske idrettsmodellen er i utakt med tiden. Vi svarer ja på spørsmålet. Dette skyldes en utdatert måte å tenke idrett og politikk på. Det foreligger en kulturell fortelling – den ...
  • The Impact of Covid-19 Pandemic Lockdown During Spring 2020 on Personal Trainers’ Working and Living Conditions 

   Bratland-Sanda, Solfrid; Mathisen, Therese Fostervold; Sundgot-Borgen, Christine; Sundgot-Borgen, Jorunn; Tangen, Jan Ove (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Purpose: The aim of this study was to map changes in working and living conditions of Norwegian personal trainers (PTs) during the Covid-19 lockdown spring 2020. Methods: A total of 150 PTs (mean (SD) age 35.5 (8.4) years, ...
  • Politikk og metaforikk – dekonstruksjon og konstruksjon av norsk idrettspolitikk 

   Tangen, Jan Ove (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Hensikten med denne artikkelen er todelt. Dels diskuteres bruken av metaforer i forskning på politikk generelt og Per Selles bruk av familiemetaforen på idrettspolitikkfeltet spesielt. Dels slås det til lyd for en mer ...
  • Sport, outdoor life and the Nordic world: an introduction 

   Bergsgard, Nils Asle; Bratland-Sanda, Solfrid; Giulianotti, Richard; Tangen, Jan Ove (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   This paper examines the key elements within the relationships of sport and civil society in Scandinavia. The analysis combines themes and developments in Nordic sport and civil society, such as the role of the welfare state ...