• Vekstbarometer for Ringeriksregionen 2019 

      Aasnæss, Steinar; Burkay, Ulas (Research report, 2019)
      Ringeriksregionen er og skal også i fremtiden være et godt sted å bo, jobbe, leve og drive næringsvirksomhet. Endringer i næringsstruktur gjennom nedleggelser av store hjørnestensbedrifter i regionen har medført store ...