Now showing items 616-635 of 1283

  • Kafédialog som pedagogisk verktøy 

   Elvekrok, Ingunn; Smith, Kristin Haugland (Journal article; Peer reviewed, 2013)
   Med utgangspunkt i erfaringer fra egen undervisning, diskuterer artikkelen «kafédialog» som pedagogisk verktøy for læring i stor klasse der undervisningen for øvrig skjer gjennom forelesninger. Kafédialogen ble brukt som ...
  • Kampen om karakteren. Elevers motspill i møte med læreres vurderingspraksis i videregående skole 

   Lødding, Berit; Seland, Idunn; Prøitz, Tine Sophie (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   Det er kjent at ungdoms forhold til voksne, inkludert lærere, i større grad enn i tidligere generasjoner er preget av forhandlinger og fravær av opposisjon. Denne artikkelen undersøker hvordan elever og lærere omtaler ...
  • Kan klient- og resultatstyrt prakis (KOR) bidra til økt brukermedvirkning og med dette til bedrings- og mestringsprosesser i terapi? 

   Olkowska, Alicja; Sundet, Rolf; Karlsson, Bengt (Journal article, 2018)
   Formålet med denne artikkelen er å undersøke om klientstyrt, resultatbasert terapi (PCOMS), kjent i Norge under forkortelsen KOR, kan øke brukerens muligheter til å delta i terapien. Forskning viser at bruk av PCOMS kan ...
  • Kaon femtoscopy in Pb-Pb collisions at √sNN=2.76 TeV 

   Acharya, Shreyasi; Adam, Jaroslav; Adamová, Dagmar; Adolfsson, Jonatan; Aggarwal, Madan M.; Aglieri Rinella, Gianluca; Agnello, Michelangelo; Agrawal, Nikita; Ahammed, Zubayer; Ahmad, Shafiq F.; Ahn, Sang Un; Alme, Johan; Altenkaemper, Lucas; Djuvsland, Øystein; Fionda, Fiorella Maria Celeste; Lønne, Per-Ivar; Nystrand, Joakim; Rehman, Attiq ur; Røhrich, Dieter; Tambave, Ganesh Jagannath; Ullaland, Kjetil; Velure, Arild; Wagner, Boris; Zhang, Hui; Zhou, Zhuo; Zhu, Hongsheng; Arsene, Ionut Christian; Bätzing, Paul Christoph; Dordic, Olja; Lardeux, Antoine Xavier; Lindal, Svein; Mahmood, Sohail Musa; Milosevic, Jovan; Richter, Matthias; Røed, Ketil; Skaali, Toralf Bernhard; Tveter, Trine Spedstad; Wikne, Jon Christopher; Zhao, Chengxin; Helstrup, Håvard; Hetland, Kristin Fanebust; Kileng, Bjarte; Nesbø, Simon Voigt; Storetvedt, Maksim Melnik; Langøy, Rune; Lien, Jørgen; Aiola, Salvatore; Akindinov, Alexander; Alam, Sk Noor; Alba, José Luis Bazo; De Albuquerque, Danilo Silva; ALICE, Collaboration (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   We present the results of three-dimensional femtoscopic analyses for charged and neutral kaons recorded by ALICE in Pb-Pb collisions at √sNN=2.76 TeV. Femtoscopy is used to measure the space-time characteristics of particle ...
  • Kastrering og kongemakt. Lemlestelse og tortur som politisk verktøy i Norge på 1130-tallet 

   Bandlien, Bjørn (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   This article discusses two acts of mutilation and torture during the struggles for royal power in the late 1130s. The first part argues, based on literary and legal sources, that such acts were not a particularly prominent ...
  • Kindergarten Practice: The Situated Socialization of Minority Parents 

   Solberg, Janne (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Almost all parents in Norway use kindergarten and part of becoming a kindergarten parent is learning the routines of the particular institution. Thus, kindergarten parents go through a socialization process, learning amongst ...
  • Kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner: Ulik modning? 

   Grøgaard, Jens Brandi; Arnesen, Clara Åse (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   Artikkelen diskuterer om utviklingen av kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner fra 5. trinn i grunnskolen til første år i videregående (Vg1) skyldes at jenters og gutters kognitive ferdigheter modnes i ulik takt ...
  • Korsang som recovery-fremmende tiltak for personer med psykiske helseplager 

   Dyrstad, Anna Maria; Almvik, Arve; Bjerkeset, Ottar; Ness, Ottar (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Vår fokusgruppestudie tyder på at tilrettelagte korsangtilbud kan fremme bedring hos personer med psykiske helseplager og være et verdifullt tilbud til personer som faller utenfor andre lavterskel- og frisklivstilbud.
  • Kulturarvens ulike ansikt 

   Halvorsen, Else Marie (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   I dag er spørsmålet om overføring av kulturarv i skolen et relevant tema i diskusjonen om skolens innhold. På den ene side synes samfunnet å ha behov for et innhold som rommer sentrale verdier som kan skape identitet og ...
  • Kynurenine pathway in autism spectrum disorders in children 

   Bryn, Vesna; Verkerk, Robert; Skjeldal, Ola; Saugstad, Ola Didrik; Ormstad, Heidi Kristin (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Background: There is increasing evidence that altered immune responses play a role in the pathogenesis of autism spectrum disorders (ASD), together with dysfunction of the serotonergic and glutamatergic systems. Since the ...
  • K∗(892)0 and ϕ(1020) meson production at high transverse momentum in pp and Pb-Pb collisions at √sNN=2.76 TeV 

   Adam, Jaroslav; Adamová, Dagmar; Aggarwal, Madan M.; Aglieri Rinella, Gianluca; Agnello, Michelangelo; Agrawal, Nikita; Ahammed, Zubayer; Ahmad, Shafiq F.; Ahn, Sang Un; Aiola, Salvatore; Alme, Johan; Helstrup, Håvard; Hetland, Kristin Fanebust; Kileng, Bjarte; Nesbø, Simon Voigt; Altinpinar, Sedat; Djuvsland, Øystein; Lønne, Per-Ivar; Nystrand, Joakim; Rehman, Attiq ur; Røhrich, Dieter; Tambave, Ganesh Jagannath; Ullaland, Kjetil; Velure, Arild; Wagner, Boris; Zhang, Hui; Zhou, Zhuo; Zhu, Hongsheng; Arsene, Ionut Christian; Bätzing, Paul Christoph; Dordic, Olja; Lardeux, Antoine Xavier; Lindal, Svein; Mahmood, Sohail Musa; Milosevic, Jovan; Qvigstad, Henrik; Richter, Matthias; Røed, Ketil; Skaali, Toralf Bernhard; Tveter, Trine Spedstad; Wikne, Jon Christopher; Zhao, Chengxin; Langøy, Rune; Lien, Jørgen; Akindinov, Alexander; Alam, Sk Noor; De Albuquerque, Danilo Silva; Aleksandrov, Dimitry; Alessandro, Bruno; Alexandre, Didier; ALICE, Collaboration (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   The production of K∗(892)0 and ϕ(1020) mesons in proton-proton (pp) and lead-lead (Pb-Pb) collisions at √sNN=2.76TeV has been analyzed using a high luminosity data sample accumulated in 2011 with the ALICE detector at the ...
  • K∗(892)0 and ϕ(1020) production in Pb-Pb collisions at sNN√=2.76 TeV 

   Abelev, Betty; Adam, Jaroslav; Adamová, Dagmar; Aggarwal, Madan M.; Agnello, Michelangelo; Agostinelli, Andrea; Agrawal, Nikita; Ahammed, Zubayer; Ahmad, Nazeer; Ahmad Masoodi, Arshar; Alme, Johan; Erdal, Hege Austrheim; Helstrup, Håvard; Hetland, Kristin Fanebust; Kileng, Bjarte; Altinpinar, Sedat; Djuvsland, Øystein; Fehlker, Dominik; Haaland, Øystein Senneset; Huang, Meidana; Lønne, Per-Ivar; Nystrand, Joakim; Rehman, Attiq ur; Røhrich, Dieter; Skjerdal, Kyrre; Ullaland, Kjetil; Velure, Arild; Wagner, Boris; Yang, Shiming; Arsene, Ionut Christian; Bätzing, Paul Christoph; Dordic, Olja; Lindal, Svein; Milosevic, Jovan; Qvigstad, Henrik; Richter, Matthias Rudolph; Røed, Ketil; Skaali, Toralf Bernhard; Tveter, Trine Spedstad; Wikne, Jon Christopher; Zhao, Chengxin; Langøy, Rune; Lien, Jørgen; Ahmed, Ijaz; Ahn, Sang Un; Ahn, Sul-Ah; Aimo, Ilaria; Aiola, Salvatore; Ajaz, Muhammad; Akindinov, Alexander; ALICE, Collaboration (Journal article; Peer reviewed, 2015)
   The yields of the K ∗ ( 892 ) 0 and ϕ ( 1020 ) resonances are measured in Pb-Pb collisions at √ sNN = 2.76 TeV through their hadronic decays using the ALICE detector. The measurements are performed in multiple centrality ...
  • Labialization in Cairene Arabic 

   Youssef, Islam (Journal article; Peer reviewed, 2013)
   This paper investigates certain morphological categories in Cairene Arabic where the contrast between the short high vowels [i] and [u] is neutralized. The understanding of these neutralizations has direct consequences on ...
  • Landbruk og distriktspolitikk – ein analyse av den norske landbruksstøtta 

   Hegrenes, Agnar; Gezelius, Stig Strandli; Kann, Frode; Mittenzwei, Klaus (NILF-Report;, Research report, 2002)
  • Landslide Susceptibility Assessment at Mila basin (Algeria): A Comparative Assessment of Prediction Capability of Advanced Machine Learning Methods 

   Merghadi, Abdelaziz; Boumezbeur, Abderrahmane; Tien Bui, Dieu (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Landslide risk prevention requires the delineation of landslide-prone areas as accurately as possible. Therefore, selecting a method or a technique that is capable of providing the highest landslide prediction capability ...
  • Leadership Strategies in Diverse Intake Environments 

   Ballangrud, Brit Bolken; Paulsen, Jan Merok (Peer reviewed; Journal article, 2018)
   The case study subjected in this paper was designed to illuminate how school leadership strategies and interventions mediate external demands, in the form of the academic press, for raised outcomes, imposed from the policy ...
  • Leaders’ Influence Tactics for Safety: An Exploratory Study in the Maritime Context 

   Kim, Tae-Eun; Gausdal, Anne Haugen (Journal article; Peer reviewed, 2020)
   A growing body of research has pointed out effective leadership as an important influencing factor for safety performance in various high-risk industrial contexts. However, limited systematic knowledge is available about ...
  • Lean i Norge: I ferd med å gå av moten? 

   Madsen, Dag Øivind; Storsveen, Maria; Klethagen, Pål; Stenheim, Tonny (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Siden 2010 har det vært en sterk oppmerksomhet rundt ledelseskonseptet Lean i Norge. Det har blitt etablert regionale Lean-forum over store deler av landet. En rekke konsulentselskaper har tilbudt kurs og opplæring knyttet ...
  • Learning about concepts through everyday language interactions in preschools 

   Gjems, Liv (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Background. In several Nordic countries, the pedagogy in preschools has a social pedagogical ideal. The focus is on development of social competence, aiming to empower children. There is only minimal focus on teaching and ...
  • Learning and usefulness stemming from collaboration in a maritime crisis management exercise in Northern Norway 

   Magnussen, Leif Inge; Carlström, Eric; Sørensen, Jarle Løwe; Torgersen, Glenn-Egil; Hagenes, Erlend Frithjof; Kristiansen, Elsa (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   This research investigates the perceived collaboration between public, private, and volunteer organisations during maritime crisis work, with an emphasis on learning and collaboration. The purpose of this paper is to ...