Now showing items 2193-2212 of 2277

  • Velferdsteknologi som kommunal tjeneste til personer med kognitiv svikt/demens 

   Holthe, Torhild; Lund, Anne; Landmark, Bjørg Th. (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   SAMMENDRAG Et pilotprosjekt i Drammen kommune i 2014−2015 undersøkte hvorvidt velferdsteknologi kunne støtte opp om mestring og selvstendighet og trygge omgivelsene slik at personer med kognitiv svikt/tidlig fase av demens ...
  • Viable destination ecosystems: a perspective article 

   Ness, Håvard (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Purpose This paper provides a brief review of the literature on interorganizational relations in tourism over the last 75 years to understand the emerging focus on destination ecosystems. Based on these developments, the ...
  • Victims of debt after imprisonment: Experiences of Norwegians with substance use challenges 

   Andvig, Ellen Sofie; Bjørlykhaug, Knut Ivar; Hummelvoll, Jan Kåre (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   Victims of debt after imprisonment: Experiences of Norwegians with substance use challenges Persons with ongoing substance use problems are highly represented in groups with low income, high unemployment rates, and high ...
  • Video production - mathematics for beginner students 

   Kleppe, Johannes; Borge, Inger Christin (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Beginner student courses in mathematics in higher education have had high failure rates across the country. A national study [1] conducted by the Norwegian Association of Higher education Institutions (UHR) in 2013 showed ...
  • Videolekser som ressurs for lesing og undervisning i lærerutdanning – En studie av hvordan samarbeid og partnerskap kan utvikles rundt lærerstudenters videoinnspilte leserefleksjoner 

   Hontvedt, Magnus; Oddvik, Morten; Næss, Rakel Rohde (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Denne artikkelen rapporterer fra et pågående designeksperiment der et konsept kalt «videolekser» ble introdusert for å få innsikt i lærerstudenters lese- og læringsprosess. Konseptet ble laget i samarbeid mellom underviserne ...
  • Viking Ships with Angular Stems: Did the Old Norse term beit refer to early sailing ships? 

   Heide, Eldar; Planke, Terje (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   This article discusses a certain type of ship known from Scandinavian Viking Age and Merovingian Period iconography. This type of ship has a vertical stem and stern that meet the keel at right angles, sometimes with an ...
  • Vikingtiden på museum og kulturarvspolitikken(e) 

   Løkka, Nanna (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   I denne artikkelen ser jeg nærmere på hvordan vikingtiden formidles på norske museer. I Norge har vikingtiden tradisjonelt blitt forvaltet og formidlet av universitetsmuseene, men de siste 20 årene har disse fått selskap ...
  • De viktige bildebokvalgene – lesing av bildebøker som estetisk aktivitet i 38 barnehager 

   Øines, Anne Marie (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   Denne artikkelen omhandler et utviklingsarbeid som involverte 38 barnehager. Et av målene med arbeidet var at barnehagene skulle få økt kompetanse om nye bildebøker. Et annet var at de skulle få økt kunnskap, og forståelse ...
  • Vil et europeisk arbeidslivsbyrå styrke EUs indre marked? 

   Grindheim, Jan Erik (Research report, 2019)
   Presidenten for EU-kommisjonen, Jean-Claude Juncker, la i sin årlige tale om unionens tilstand 3. september 2017 frem et forslag om å etablere et europeisk arbeidslivsbyrå, European Labour Agency (ELA). Begrunnelsen var ...
  • Virkelig verdi - et utfordrende måleattributt 

   Stenheim, Tonny (Journal article; Peer reviewed, 2008)
   I internasjonal regnskapsrett er virkelig verdi innført i et omfang som er uten sidestykke i regnskapsfagets historie. Virkelig verdi kan nå brukes som måleattributt på mange områder hvor tradisjonen har vært historisk ...
  • Virtual Reality Simulators in the Process Industry A Review of Existing Systems and the Way Towards ETS 

   Cibulka, Jaroslav; Komulainen, Tiina M.; Mirtaheri, Peyman; Nazir, Salman; Manca, Davide (Chapter; Peer reviewed, 2016)
   Simulator training with Virtual Reality Simulators deeply engages the operators and improves the learning outcome. The available commercial 3D and Virtual Reality Simulator products range from generic models for laptops ...
  • Vision status of children aged 7–15 years referred from school vision screening in Norway during 2003–2013: a retrospective study 

   Falkenberg, Helle Kristine; Langaas, Trine; Svarverud, Ellen (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Background: Undetected vision problems is an important cause of reduced academic achievement, performance in everyday life and self-esteem. This receives little attention in national health care services in Norway even ...
  • Visitor flows to World Heritage Sites in the era of Instagram 

   Falk, Martin Thomas; Hagsten, Eva (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   The aim of this study is to investigate the extent of visitors to World Heritage Sites in Europe and North America, given their specific location and characteristics. Visitor flows are approximated by 680 million Instagram ...
  • Visual and psychological stress during computer work in healthy, young females' physiological responses 

   Mork, Randi; Falkenberg, Helle Kristine; Fostervold, Knut Inge; Thorud, Hanne Mari Schiøtz (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Purpose Among computer workers, visual complaints, and neck pain are highly prevalent. This study explores how occupational simulated stressors during computer work, like glare and psychosocial stress, affect physiological ...
  • Visual ethnography as a tool in exploring children?s embodied making processes in pre-primary education 

   Carlsen, Kari (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   This article presentsand discussesvisual ethnography as a methodological approach to research on embodied making and learning in pre-primary education. The article reflectsonhowvisual ethnography (Pink, 2007) contributes ...
  • Vokabularstimuleringstiltak for barn med Down syndrom: Hva sier forskningen? 

   Næss, Kari-Anne Bottegaard; Engevik, Liv Inger; Hokstad, Silje; Mjøberg, Anne Grethe (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Vokabular synes å være av avgjørende betydning for hvordan barn med Down syndrom utvikler seg og fungerer innenfor en rekke områder, som f.eks. språk- og leseferdigheter, sosial fungering samt kvaliteten på inkluderingen ...
  • W and Z boson production in p-Pb collisions at √sNN = 5.02 TeV 

   Adam, Jaroslav; Adamová, Dagmar; Aggarwal, Madan M.; Aglieri Rinella, Gianluca; Agnello, Michelangelo; Agrawal, Nikita; Ahammed, Zubayer; Ahmad, Nazeer; Ahn, Sang Un; Alme, Johan; Altinpinar, Sedat; Arsene, Ionut Christian; Bätzing, Paul Christoph; Dordic, Olja; Helstrup, Håvard; Hetland, Kristin Fanebust; Kileng, Bjarte; Lønne, Per-Ivar; Mahmood, Sohail Musa; Milosevic, Jovan; Nystrand, Joakim; Qvigstad, Henrik; Rehman, Attiq ur; Richter, Matthias; Røed, Ketil; Røhrich, Dieter; Tveter, Trine Spedstad; Ullaland, Kjetil; Velure, Arild; Wagner, Boris; Wikne, Jon Christopher; Zhang, Hui; Zhao, Chengxin; Zhou, Zhuo; Zhu, Hongsheng; Langøy, Rune; Lien, Jørgen; Aiola, Salvatore; Akindinov, Alexander; Alam, Sk Noor; De Albuquerque, Danilo Silva; Aleksandrov, Dimitry; Allesandro, B.; Alexandre, Didier; Alfaro Molina, José Rubén; Alici, Andrea; Alkin, Anton; ALICE, Collaboration (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   The W and Z boson production was measured via the muonic decay channel in proton-lead collisions at √sNN = 5:02 TeV at the Large Hadron Collider with the ALICE detector. The measurement covers backward (-4:46 < ycms < ...
  • Wage expenditures and sporting success: An analysis of Norwegian and Swedish football 2010-2013 

   Madsen, Dag Øivind; Stenheim, Tonny; Hansen, Steffen Boas; Zagheri, Ali; Grønseth, Bjørn Ove (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   This study examines the relationship between wage expenditures and sporting success in Norwegian and Swedish football. While previous studies have shown a strong correlation between wage expenditures and sporting success, ...
  • "Walking alongside:" collaborative practices in mental health and substance use care 

   Ness, Ottar; Borg, Marit; Semb, Randi; Karlsson, Bengt Eirik (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   Background: Although the importance of collaboration is well established as a principle in research and in theory, what it actually means for practitioners to collaborate in practice, to be partners in a collaborative ...